Authors Uziembło Romualda 
Title Badania archeologiczne w Małej Nieszawce, stanowisko nr 1 
Appendix w: Rocznik Muzeum w Toruniu, Tom XI 
Publisher  Muzeum Okręgowe 
Publication Date Toruń - 2002
ISBN ISSN 0495-923-X