Authors Domagała Roman 
Title Zamek krzyżacki w Małej Nieszawce koło Torunia w świetle badań archeologicznych 
Appendix w: Rocznik Muzeum w Toruniu, Tom XI 
Publisher  Muzeum Okręgowe 
Publication Date Toruń - 2002
ISBN ISSN 0495-923-X