Authors Domagała Roman, Franczuk Romualda 
Title Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych na zamku w Małej Nieszawce 
Appendix w: Rocznik Muzeum w Toruniu, Tom IX 
Publisher  Muzeum w Toruniu 
Publication Date Toruń - 1992
ISBN