Authors Jóźwiak Sławomir 
Title Zburzenie zamku komturskiego w Nieszawie w latach 1422-1423 
Appendix w: Rocznik Toruński, Tom 30 
Publisher  Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Publication Date Toruń - 2003
ISBN ISSN 0557-2177