Authors Komorowski Waldemar, Łukacz Marek 
Title Bursa węgierska w Krakowie w okresie średniowiecza i renesansu 
Appendix w: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, tom XIX 
Publisher  Ossolineum 
Publication Date Wrocław - 1985
ISBN ISSN 0079-3450