Authors Świątek Henryk 
Title Treści ideowe malowideł ściennych kaplicy zamkowej w Wiśniczu Nowym 
Appendix w: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, tom XIX 
Publisher  Ossolineum 
Publication Date Wrocław - 1985
ISBN ISSN 0079-3450