Authors Walker Martyna 
Title Krajobraz a architektura obronna 
Appendix w: Zabytki architektury obronnej w województwie śląskim (referaty wygłoszone na sesji naukowej w Katowicach i Żorach w dniach 12-13 września 2002) 
Publisher  Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Publication Date Katowice - 2002
ISBN ISBN 83-85871-30-6