Authors Bukal Grzegorz 
Title Twierdza kłodzka, 1620-1900 
Appendix w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Tom XXXI, Zeszyt 3-4 
Publisher  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Publication Date Warszawa - 1986
ISBN ISSN 0023-5865