Authors Grzybkowski Andrzej 
Title Kaplica zamkowa w Legnicy 
Appendix w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Tom XXXII, Zeszyt 2 
Publisher  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Publication Date Warszawa - 1987
ISBN ISSN 0023-5865