Authors Grzeszkiewicz-Kotlewska Lidia 
Title Zamek Władysława Jagiełły w Dybowie w świetle badań archeologicznych w latach 1998-2001 
Appendix w: Rocznik Toruński, Tom 29 
Publisher  Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Publication Date Toruń - 2002
ISBN ISSN 0557-2177