Authors Andrzejewski Aleksander, Kajzer Leszek 
Title Czas zamkˇw - czas na zamku 
Appendix w: Archeologia Historica Polona, Tom 14 
Publisher  Uniwersytet Miko│aja Kopernika 
Publication Date Toru˝ - 2004
ISBN ISBN 83-231-1739-X