Authors Chorowska Małgorzata 
Title Z badań nad funkcj± i wyposażeniem ¶redniowiecznych siedzib feudalnych na ¦l±sku 
Appendix w: Archeologia Historica Polona, Tom 14 
Publisher  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Publication Date Toruń - 2004
ISBN ISBN 83-231-1739-X