Authors Drozd Alicja, Janowski Andrzej 
Title Wczesnośredniowieczna osada i późnośredniowieczne grodzisko w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska 
Appendix w: Archeologia Historica Polona, Tom 14 
Publisher  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Publication Date Toruń - 2004
ISBN ISBN 83-231-1739-X