Authors Poliński Dariusz 
Title Źródła archeologiczne do studiów nad późnośredniowiecznym osadnictwem wiejskim w ziemi chełmińskiej 
Appendix w: Archeologia Historica Polona, Tom 11 
Publisher  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Publication Date Toruń - 2001
ISBN ISBN 83-231-1370-X