Authors  
Title Zamek książąt, królów, starostów 
Appendix w: Kronika Miasta Poznania 2004/4, pod red. Jacka Wiesiołowskiego 
Publisher  Rada Miasta Poznania, Wydawnictwo Miejskie 
Publication Date Poznań - 2004
ISBN ISSN 0137-3552