Authors Miłobędzki Adam 
Title Zamek w Pińczowie za Myszkowskich. U początków nowożytnej rezydencji w Polsce 
Appendix w: Sarmatia Artistica 
Publisher  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Publication Date Warszawa - 1968
ISBN