Authors Lutostańska Alicja 
Title Przyczynek do dziejów rezydencji w Jakubowicach Murowanych koło Lublina 
Appendix w: Sarmatia Artistica 
Publisher  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Publication Date Warszawa - 1968
ISBN