Authors Małachowicz Edmund 
Title Wrocławski zamek książęcy i kolegiata świętego Krzyża na Ostrowie 
Appendix  
Publisher  Wydaw. Politechniki Wrocławskiej 
Publication Date Wrocław - 1993
ISBN