Authors Puget Wanda 
Title Wolbórz. Dzieje miasta i rezydencji biskupów kujawskich 
Appendix w: Sarmatia Artistica 
Publisher  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Publication Date Warszawa - 1968
ISBN