Authors Lorentz Stanisław 
Title Z dziejów Zamku Ujazdowskiego 
Appendix w: Sarmatia Artistica 
Publisher  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Publication Date Warszawa - 1968
ISBN