Authors Steinborn Bożena 
Title Otmuchów Paczków 
Appendix Seria: ¦l±sk w zabytkach sztuki 
Publisher  Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
Publication Date Wrocław - 1982
ISBN