Authors Paździor Marian 
Title Dwór królewski Zygmunta Augusta w Knyszynie 
Appendix w: Rocznik Białostocki, t.VIII 
Publisher  Muzeum w Białymstoku 
Publication Date Białystok - 1968
ISBN