Authors Dernoga Mirosław 
Title Badania archeologiczno-architektoniczne dawnego zamku w Krajence 
Appendix w: Kronika Wielkopolski 
Publisher  Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Poznaniu 
Publication Date Poznań - 2005
ISBN ISSN 0137-3102