Authors  
Title Zamek niedaleko morza 
Appendix w: "Spotkania z Zabytkami", 10/1997 
Publisher  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Publication Date Warszawa - 1997
ISBN ISSN 0137-222X