Authors  
Title Dybów - drugi zamek toruński 
Appendix w: "Spotkania z Zabytkami", 4/1984 
Publisher  Ministerstwo Kultury i Sztuki. Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
Publication Date Lublin - 1984
ISBN ISSN 0137-222