Authors Mirowski Roman 
Title Świętokrzyski Album 
Appendix Część II 
Publisher  Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 
Publication Date Kielce - 2000
ISBN ISBN 83-911193-5-1