Authors Hadamik Czesław 
Title Średniowieczne dwory obronne w powiecie włoszczowskim 
Appendix  
Publisher  Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie - Regionalny Ośrodek w Kielcach 
Publication Date Włoszczowa - 2005
ISBN ISBN 83-917645-1-6