Authors Kutyłowska Irena 
Title Szczebrzeski gród i okręg grodowy w ziemi chełmskiej 
Appendix w: Sztuka dawnej ziemi chełmskiej i województwa bełskiego 
Publisher  Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Publication Date Kraków - 1999
ISBN ISBN 83-7052-724-8