Authors Łopata Janusz 
Title Sprawozdanie z prac wykopaliskowych prowadzonych na wzgórzu zamkowym w Ostrorogu, pow. Szamotuły 
Appendix w: "Fontes Archeologici Posnanienses" Vol. XIII (1962) 
Publisher  Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 
Publication Date Poznań - 1963
ISBN