Authors  
Title Lustracja województw Prus Królewskich 1765 
Appendix Tom I - województwo pomorskie, cz.II - powiaty tczewski, gdański i nowski, wydał Jerzy Dygdała 
Publisher  Towarzystwo Naukowe w Toruniu 
Publication Date Toruń - 2003
ISBN ISBN 83-87639-56-7