Authors Piekalski Jerzy 
Title Problem wież mieszkalnych w średniowiecznych miastach Europy Centralnej 
Appendix w "Archaeologia Historica Polona" Tom 15/1 
Publisher  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Publication Date Toruń - 2005
ISBN ISBN 83-231-1869-8