Authors Kutyłowska Irena 
Title Średniowieczne, wolno stojące murowane wieże na Lubelszczyźnie 
Appendix w "Archaeologia Historica Polona" Tom 15/1 
Publisher  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Publication Date Toruń - 2005
ISBN ISBN 83-231-1869-8