Authors Tomala Janusz 
Title Późnośredniowieczne i nowożytne założenia obronne między Krotoszynem a Żerkowem 
Appendix w "Archaeologia Historica Polona" Tom 15/1 
Publisher  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Publication Date Toruń - 2005
ISBN ISBN 83-231-1869-8