Authors Boguszewicz Artur 
Title Architektura siedziby możnowładczo-rycerskiej w Wierzbnej koło Świdnicy w świetle badań archeologicznych 
Appendix w "Archaeologia Historica Polona" Tom 15/1 
Publisher  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Publication Date Toruń - 2005
ISBN ISBN 83-231-1869-8