Authors Hoczyk-Siwkowa Stanisława 
Title Rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecznego Lublina 
Appendix w "Archaeologia Historica Polona" Tom 3 
Publisher  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Publication Date Toruń - 1996
ISBN ISBN 83-231-0805-6