Authors Poliński Dariusz 
Title Zagadnienie funkcjonowania grodów na ziemi chełmińskiej od połowy XII do połowy XIII wieku 
Appendix w "Archaeologia Historica Polona" Tom 3 
Publisher  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Publication Date Toruń - 1996
ISBN ISBN 83-231-0805-6