Authors Kołodziejski Stanisław 
Title Potrzeby badawcze zamków w ziemi krakowskiej 
Appendix w "Archaeologia Historica Polona" Tom 3 
Publisher  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Publication Date Toruń - 1996
ISBN ISBN 83-231-0805-6