Authors Marciniak-Kajzer Anna 
Title Z badań nad siedzibami Leliwitów - rezydencje hetmana Jana Amora Tarnowskiego 
Appendix w "Archaeologia Historica Polona" Tom 3 
Publisher  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Publication Date Toruń - 1996
ISBN ISBN 83-231-0805-6