Authors Kołodziejski Stanisław 
Title Z problematyki badań średniowiecznych zamków na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej 
Appendix w "Archaeologia Historica Polona" Tom 5 
Publisher  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Publication Date Toruń - 1997
ISBN ISBN 83-231-0843-9