Authors Łużyniecka Ewa 
Title Średniowieczny kościół i klasztor cysterski w Lubiążu 
Appendix w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Tom XXXIII, 2/1988 
Publisher  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Publication Date Warszawa - 1988
ISBN