Authors Massalski Ryszard 
Title W sprawie lokalizacji zamku elbl±skiego w rejonie ulicy Wapiennej 
Appendix w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Tom XXXIII, 2/1988 
Publisher  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Publication Date Warszawa - 1988
ISBN