Authors Janowski Andrzej. Drozd Alicja 
Title Grodzisko późnośredniowieczne i osada wczesnośredniowieczna w miejscowości Pień 
Appendix w: XIV sesja pomorzoznawcza Vol.2 od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych 
Publisher  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 
Publication Date Gdańsk - 2005
ISBN ISBN 83-85824-27-8/II