Authors Wyrobisz Andrzej 
Title Zamek królewski i renesansowa rezydencja starościńska w Solcu nad Wisłą. Relacja zamek - miasto 
Appendix w: Późnośredniowieczne zamki na terenie dawnego województwa sandomierskiego 
Publisher  Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach 
Publication Date Kielce - 2005
ISBN ISBN 83-921638-1-8