Authors Czerner Olgierd 
Title Bolków i ¦winy 
Appendix ¦l±sk w zabytkach sztuki 
Publisher   
Publication Date Wroc³aw - 1960
ISBN