Authors Janocha Henryk W., Lachowicz Franciszek J. 
Title Zamki Pomorza Środkowego 
Appendix  
Publisher  Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Publication Date Koszalin - 1990
ISBN