Castles of Poland
Update2004-05-13
Login-name:

Password:

Keep me signed in

Register
blank
blankĈmielów - Wersja polskaĈmielów - Èeská verze

Castle in Ĉmielów

  

Legends
Extracts
blankTrip (You need to log in )blanktlo


Translated by: JAPCOK

iLokalizacja zamku na mapie Polskin the years 1519-1531 the Great Crown Chancellor, Krzysztof Szyd³owiecki, had a castle built by the Kamienna River. Initially the foundation consisted of the main castle and the approaches to the castle with a gate tower.
In the 18th century the castle was fortified with bastions. In 1656 Swedish troops destroyed the castle. Soon afterwards it was reconstructed. In the 19th century it fell into ruin. The fragmentary walls, fortifications and a gate tower are the only remains of the castle.
Zamek w Ĉmielowie - by ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Ĉmielowie - by ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Ĉmielowie - by ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Ĉmielowie - Pozosta³oĥci zespo³u bramnego na zdjêciu z okresu miêdzywojennego Zamek w Ĉmielowie - zdjêcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Ĉmielowie - by ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Ĉmielowie - by ZeroJeden, X 2004 Zamek w Ĉmielowie - by ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Ĉmielowie - by ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Ĉmielowie - by ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Ĉmielowie - by ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Ĉmielowie - by ZeroJeden, VI 2007 Zamek w Ĉmielowie - by ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Ĉmielowie - Plan zamku wed³ug 'Kwartalnika Architektury i Urbanistyki'  <!--[<a href='60' title='Zamek w Ĉmielowie - 60' alt='Zamek w Ĉmielowie - 60' target=_blank>ĵród³o</a>]--> Zamek w Ĉmielowie - Brama zamkowa i ruiny kaplicy na pocztówce z oko³o 1900 roku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.