Castles of Poland
Update2004-05-13
Login-name:

Password:

Keep me signed in

Register
blank
blankStołpie - Wersja polska

Castle in Stołpie

 (Stołpie • Stolp) 

Legends
Extracts
blankTrip (You need to log in )blanktlo
1. Adamczyk Jan Leszek    Fortyfikacje stałe na polskim przedmurzu od połowy XV do końca XVII wieku  
2. Guerquin Bohdan,1904-1979. Muszyński,Stefan.    Zamki w Polsce  
3. Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan    Leksykon zamków w Polsce  
4. Krassowski Witold    Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski T.2  
5. Kubica Ewa    Katalog zabytków wczesnośredniowiecznej architektury monumentalnej Małopolski, Rusi Halickiej i Wołynia  
6. Kutyłowska Irena    Średniowieczne, wolno stojące murowane wieże na Lubelszczyźnie  
7. Matusik Józef,Miszalski Jerzy    Zamki w Polsce  
8. Rolska-Boruch Irena    "Domy pańskie" na Lubelszczyźnie od późnego gotyku do wczesnego baroku  
9. Ruszkowska Urszula    Zagadkowa wieża  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.