Authors Długoszewska Wiktoria, Pietrzak Janusz 
Title Badania archeologiczne reliktów umocnień ziemnych w s±siedztwie ruin zamku w Udorzu, województwo ¶l±skie 
Appendix w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±ski i ziemiach pogranicznych w latach 2003-2004 
Publisher  ¦l±skie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Publication Date Katowice - 2006
ISBN ISBN 83-85871-48-9