Authors Nowakowski Dominik 
Title Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu 
Appendix  
Publisher  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu 
Publication Date Wrocław - 2008
ISBN ISBN 978-83-89499-48-6