Authors Pabian Andrzej, Rozynkowski Waldemar 
Title Zamki krzyżackie na ziemi chełmińskiej 
Appendix  
Publisher  Scriptor M&A 
Publication Date Toruń - 1997
ISBN ISBN 83-905595-3-6